Sådan skaber Workjoy Inc arbejdsglæde

Hvordan ser et forløb ud, når vi skal skabe mere arbejdsglæde med Workjoy Inc?

Jeg vil nu afsløre ”hemmeligheden” og hvad det er vi kan med Workjoy Inc. Udgangspunktet er, at arbejdspladsen vi hjælper, efterfølgende skal have følelsen af, at de selv har skabt arbejdsglæden. Det er sådan vi som mennesker lærer bedst, når vi selv finder løsninger, og samtidig vil arbejdsglæden blive en naturlig del af hverdagen, når Workjoy Inc er færdige.

[/vc_column_text]

Kundecase: Døssing & Partnere – Start: oktober 2017

Revisionsfirmaet Døssing & Partnere kontaktede Workjoy, fordi de oplevede at det var svært at få fat i nye medarbejdere, med de rette kompetencer.

Derfor ville de gerne finde ud af hvordan arbejdsglæden havde det, så de endnu bedre kunne holde på dem de har.

Efter det indledende møde, fik jeg allerede et billede af, hvad der skulle til for at skabe mere arbejdsglæde. Det er den gave jeg har fået, jeg kan se og fornemme, hvad der skal til, sammen med min erfaring fra 15 år som leder og 3 år som konsulent, er det tydeligt for mig.

Det handlede om ledelse, hvilket det typisk gør. Men for at gøre det ligeså tydeligt for Partnerne, så måtte jeg ”bevise” det.

Forløbet startede med en arbejdsglædemåling – november 2018

Så første naturlige skridt for dem, blev en Arbejdsglædemåling. En super enkel undersøgelse med 22 spørgsmål. Målingen bliver gennemført af Morten fra ARGA survey, som Workjoy Inc samarbejder med.

Her blev det tydeligt at opfattelsen af ledelsen, gav en ”lummer” arbejdsglæde, den var ikke dårlig, men den var heller ikke super. Resultatet blev præsenteret for partnerne.

Det blev aftalt at jeg skulle give tilbagemeldingen til medarbejderne, så jeg på disse møder kunne finde ud , hvad der lå bag ved resultatet.

Vi afholdte 4 møder, med 10-12 deltagere, som var et mix af medarbejdergrupperne. Det skaber tryghed når vi ikke er for mange, og samtidig kunne de fra de forskellige afdelinger høre, hvordan de øvrige havde det. Hvilket giver en større involvering og forståelse.

Den feeback jeg fik indsamlet, samt min vurdering, blev præsenteret for Partner gruppen.

Uden at gå i detaljer, så var der potentiale for et endnu bedre samarbejde imellem Partnerne. Så hvis jeg skulle hjælpe med at skabe arbejdsglæde, så var det samarbejdet der, vi skulle starte med.

Et måle eksempel

[/vc_column][/vc_row]

Bedre samarbejde i Partner gruppen – januar 2018

Henover Januar fik jeg afholdt samtaler på kryds og tværs af Partner gruppen, hvor vi sluttede af med en hel workshop dag i februar. Her var der opfølgning på samtalerne, og sat et fremtidigt fokus for samarbejdet.

Der blev taget nogle beslutninger, som gjorde at samarbejdet blev nemmere. Blandt andet blev det også besluttet, at der skulle laves en organisationsændring, med en direktør og en ledergruppe, så medarbejderne fik en enkelt leder i reference.

Men inden en organisations ændring, var det vigtigt at lederne blev klædt på, så de fik større tryghed med rollen.

Kursus i Tillidsbaseret ledelse – marts 2018

Alle ledere deltog i kurset, sammen med direktøren og HR. Det er vigtigt at alle får det samme afsæt, og taler det samme ”sprog” i forhold til fremtiden.

Det gør at hverdagen bliver nemmere, samt den sparring ledelsen kan give til hinanden er vigtig. For efter kurset skal denne måde at lede på, gerne blive en del af hverdagen, så det ikke bare blev endnu et kursus.

På kurset fik vi lavet en handlingsplan, så alle vidste hvad vi skulle hjem og gøre, samt aftalt opfølgningsdage, hvor jeg deltog på ledermødet, og kunne tale om de ting der var svære, men også dele de ting vi var lykkedes med.

Opfølgning og udvikling af ledere samt HR – april til juni 2018

For at sikre tryghed med de nye roller og den nye organisation, har vi lavet opfølgningsmøder igennem de seneste måneder. Typisk hver 3. uge, hvor jeg har deltaget på ledermøderne, og blandt andet gennemført lidt ledersparring. Der har været en super positiv udvikling.

Fordi vi arbejder med lederne, så udvikler HR funktionen sig, dette skal selvfølgelig håndteres. Derfor har HR fået sparring, så der skabes tryghed i den funktion.

Her samarbejder Workjoy Inc, med Line fra Humanboost, som har mange års praktisk erfaring med HR, og som ved hvad der skal gøres fremover, nu hvor lederne bruger Tillidsbaseret ledelse.

Vi har også lavet en PULS måling, som vi gennemfører 3 gange henover 5 måneder. PULS målingen er blot 5 spørgsmål til medarbejderne, som gør, at vi kan følge udviklingen, og bevise at arbejdet lederne gør, skaber en positiv forandring.

PULS målingen er et produkt, som er udviklet og leveret af ARGA survey ved Målemanden, Morten Birk Olsen.

Så den samlede løsning, er den der giver værdien hele vejen rundt for virksomheden, og kan ”bevises”.

Jamen er det ikke meget dyrt?

Dette forløb som vi har gennemført hos Døssing & Partnere, kostede selvfølgelig nogle penge. Uden at afsløre for meget, så forventer Direktøren, Michael Nielsen, at have tjent det de har betalt hjem, formentlig allerede her i det første år, og mere til. Primært grundet bedre samarbejde, øget arbejdsglæde og dermed bedre produktivitet.

Samtidig har de nu modtaget uopfordret ansøgninger, fra medarbejder profiler, som de tidligere ikke kunne tiltrække.

En tilfældighed? Måske, men de har handlet og har skabt grundlaget for en endnu bedre forretning, ved at lade glæden skabe resultaterne.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.