Ledelse der giver arbejdsglæde

Er det muligt at lære tillidsbaseret ledelse
på to dage?

At blive en chef som skaber arbejdsglæde?
Noget kunne tyde på, at svaret er… ja!

Af Henrik Kastoft, KASTOFT kommunikation

Stemningen er god. Ja, nærmest løssluppen.

Friske kommentarer og kærlige drillerier fyger hen over frokostbordet som bordtennisbolde og bliver returneret med et smash.

Måske er det de hjemlige omgivelser? Kursusdeltagernes åbenhjertige facon? Eller måske frokostbuffeten fra Naturli’vis… eller slet og ret en kombination af det hele?

I hvert fald bliver der snakket på livet løs og grinet højt, da døren åbner sig til dagens kursus i tillidsbaseret ledelse.

Scenen er sat og punkterer stort set alle forestillinger og fordomme om kurser i ledelsesudvikling: Ingen langhårede ledelsesteorier. Ingen dyre ord. Ingen management-volapyk.

Kurset foregår i Farum nord for København. Nærmere bestemt i en gulstens-parcelhusvilla fra slutningen af 1960’erne. Her bor Jacob Lejbowicz og virksomheden Workjoy. Jacob er konsulent i lederudvikling og i dag har han besøg.

Nye og gamle i gårde

Stine, Kasper, Daniel, Uffe, Kien, Kenneth og Kim parkerede i morges varevognene fra deres respektive firmaer ud for Jacobs hus for at gennemføre anden del af et 3-dages kursus. Uddannelsesforløbet skal introducere dem til Jacobs kæphest – tillidsbaseret ledelse – og give dem værktøjer til at blive ledere, som skaber arbejdsglæde.

Kurset begyndte for tre uger siden. Dengang mødtes de også i Farum-villaen, og inden de to første dage var omme, havde de hver især fået en hjemmearbejdsopgave: I de kommende tre uger skulle de hver især arbejde med deres væsentligste udfordring som ledere. Lægge en plan og udføre den.

Stine, Kasper, Daniel, Uffe, Kien, Kenneth og Kims udfordringer er vidt forskellige, men har det til fælles, at de alle knytter sig til hvervet som leder eller mellemleder. For nogle er jobbet og ansvaret ganske nyt, med al den usikkerhed det kan give at træde ind i ukendt land. For andre på kurset er lederrollen gammel i gårde og trænger måske til at blive slebet skarp efter mange års brug.

I dag – tre uger efter første del af kurset – er gruppen atter samlet hos Jacob for at fortælle hinanden om resultatet af deres hjemmearbejde. Hjemmearbejde, som er foregået inde i deres hoveder og ude på deres respektive arbejdspladser.

Tour-de-force i lederudvikling

En for en vandrer de tomme frokosttallerkener ud i køkkenet, og det store spisebord bliver forsynet med slik og chokolade i gavmilde mængder.

Den løsslupne stemning fordufter langsomt, men sikkert, som bobler i brusvand. Og snart er alle klar til at arbejde videre.

Stine, Kasper, Daniel, Uffe, Kien, Kenneth og Kim har i løbet af dagen en time hver, hvor de til at begynde med fremlægger deres udfordring og derefter fortæller om det hjemmearbejde, de har gjort siden sidst. Undervejs bliver der spurgt ind med konstruktive kritiske spørgsmål, kommenteret og givet gode råd. For bordenden sidder Jacob og styrer slagets gang.

Den første time efter frokosten bliver en tour-de-force i lederudvikling.

En af kursisterne siger, at udfordringen dybest set er, at der er for lidt manøvrerum til at være mellemleder. Vedkommende “føler sig klemt” af sin chef, som kontrollerer og ikke giver ansvaret fra sig.

Chefer der tager magten

Men den køber Jacob ikke…

“Ja, det var din udfordring, som vi talte om sidst, men jeg er egentlig mere nysgerrig efter at høre, hvad du har gjort for at løse problemet. Hvordan gik snakken med din chef?”

Svaret er, at dialogen med chefen er svær. Måske fordi mellemlederen er bange for – eller i hvert fald har overdrevet respekt for – sin chef.

“Okay. Dialogen er svær, fordi din chef først gav dig lederrummet… og sidenhen så har taget det tilbage til sig selv igen?” spørger Jacob.

Der bliver nikket og flere rundt om bordet falder ind i snakken med kommentarer om, at det sker igen og igen: Hvis en chef fornemmer, at en mellemleder er usikker, går chefen ofte ind og overtager styringen.

Dermed ikke være sagt, at chefen har dårlige intentioner, siger flere omkring bordet. I mange tilfælde vil det jo være chefens forsøg på at hjælpe en mellemleder på vej. Gå foran og rydde vejen så at sige. Altså i virkeligheden det stik modsatte af mistillid, som chefers indblanding ofte bliver opfattet eller tolket som.

“Præcis! Som mellemleder er det alfa og omega, at vi træder ind i ledelsesrummet og ejer det. Du skal vise din chef, at det er dig, som ejer ledelsesarbejdet nede i produktionen. Og du skal være ærlig… hvis chefen træffer beslutninger, som forstyrrer eller gør dig usikker, så sig det, som det er: Kære chef, jeg kan sgu ikke være en god leder, når du tager beslutninger uden at spørge mig til råds først. Når du gør det, bliver jeg usikker,” siger Jacob.

Afhænger af øjnene, som ser

Snart viser det sig, at den pågældende chef faktisk spørger sin mellemleder til råds. I gruppen taler Stine, Kasper, Daniel, Uffe, Kien, Kenneth og Kim sig frem til, at pointen nok er, at spørgsmål fra chefen kan opfattes og tolkes vidt forskelligt… afhængig af øjnene, som ser: Enten kan spørgsmål ses som udtryk for tvivl og mistillid. Eller også kan spørgsmål betragtes som omsorg og oprigtig nysgerrighed.

Efter en times diskussion frem og tilbage konkluderer Jacob og gruppen, at den pågældende chef måske nok har nogle udfordringer i forhold til sin måde at kommunikere på, men at der tilsyneladende ikke er nogen kamp mellem chefen og mellemlederen.

“Jeg tror, kampen foregår inde i dig selv. Fordi du er et godt menneske og du så gerne vil lykkes i den nye rolle, men på samme tid er bange for at fejle og skuffe din chef og dine kolleger. Når du falder til ro med din nye rolle, vil din usikkerhed langsomt forsvinde. Lige nu skal du finde ind til dig selv og lukke af for al den støj, som er omkring dig. For ved du hvad? Ledelse er lidt lige som ilt-maskerne i en flyvemaskine: Du skal hjælpe dig selv, før du kan hjælpe andre,” konkluderer Jacob.

Nu begynder arbejdet som leder

Da dagen går på hæld nogle timer senere, får Stine, Kasper, Daniel, Uffe, Kien, Kenneth og Kim deres diplomer. De har alle gennemført og bestået deres kursus i tillidsbaseret ledelse hos Jacob og Workjoy.

Men arbejdet slutter ikke med et papir i glas og ramme. Tværtimod. I realiteten begynder arbejdet først her, for det er ude i virkeligheden – ude på arbejdspladserne – at de syv kursister og ledere skal stå deres prøve, når teori omsættes til praksis.

Ud af villaen i Farum træder syv mennesker, som på to dages kursus og tre ugers virkelighed har fået ny indsigt i det at være leder. En rolle som – helt i Jacob og Workjoys ånd – handler om meget andet end at lede og fordele en bunke arbejdsopgaver.

Som en af kursisterne, Kim, skriver i en e-mail et par uger efter kurset:

“Jeg har lært, at ledelse ikke handler om at sætte folk i gang med arbejde, men om at skabe en glæde ved at arbejde. Motivere medarbejdere og kolleger til at udvikle sig personligt og i team. Se muligheder og potentiale og sammen udvikle den enkelte. Fælles og individuelle mål, men også en vision som alle arbejder hen imod”.

Læs mere om uddannelsen her eller se hvornår der er plads på en mixed uddannelse.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.