Økologiske mål

Økologiske mål skaber arbejdsglæde

Økologiske mål: Mål som medarbejderne kan holde op imod, den egentlige udførelse af det daglige arbejde. Samtidig skal du have det resultat, du skal aflevere til din chef, med i overvejelsen.

Sådan måler vi idag

Tendensen i dag er, at målene typisk omhandler antal og/eller den tid, det tager at løse opgaven. Der er en forventning til dig som leder om, at du leverer et resultat, det resultat dividerer vi op i antal medarbejdere for at finde medarbejderens mål. Det er så et mål, som medarbejderen kan have svært ved at overføre til det daglige arbejde, fordi fokus ligger på resultatet af det, vi laver, og så er selve målet faktisk historie.

Når det er historie, stiller det krav til, at vi kan huske, hvad det er, vi har gjort godt. For når vi nu lykkes, skal vi blive bedre og nå endnu mere i næste måned. Men vi kan kun blive bedre, hvis vi kan huske, hvad vi har gjort for at nå målet og så selvfølgelig lære af det.

Historiske tal – fjerner os fra nutiden

Det bidrager ikke til læring, hvis medarbejderen ikke kan huske, hvorfor det gik så godt i sidste måned. Specielt hvis medarbejderen skal op på 10 mere i næste måned.

Selvom flere arbejdspladser er dygtige til at følge op både med uddannelse og coaching til medarbejdere, som vi skal fortsætte med, er der ingen garanti for, at vi bliver bedre. Derfor skal vi kigge på mål på en anden måde, økologiske mål.

Mål som omhandler historiske tal, skal vi gøre op med. Det kan være svært at have arbejdsglæden og passionen med i udførelsen af det egentlige arbejde, hvis vi hele tiden måler medarbejderens indsats op i resultatet, for der kan være en masse faktorer, som spiller ind. Måske netop denne medarbejder har løst nogle meget komplekse opgaver, fordi vedkommende er superrutineret og ved, hvordan særlige opgaver skal løses. Noget andet er, at medarbejdere ikke altid kan have indflydelse på, om kunden vælger at købe, eller at kunden ringer om noget andet end det, vi forventer. Det kan også være, at der er omstændigheder, som ingen kan styre, vejret eller lignende, alt kan have indflydelse.

Kontrol – en arbejdsglæde dræber

Det, jeg vil frem til, er, at medarbejderen ikke altid kan gøres ansvarlig for resultatet, selvom vi gerne vil have, det skal være sådan. Der er selvfølgelig eksempler på medarbejdere, som ikke kan og vil levere, men de skal udvikles eller afvikles af dig som leder, det skaber nemlig også arbejdsglæde.

Med historiske mål vil vi som mennesker automatisk føle os overvåget og kontrolleret i hverdagen. Historiske tal vil jo “afsløre”, om medarbejderen er en succes eller ej til trods for de omtalte omstændigheder, som kan have indflydelse. Derfor vil det ikke kunne give et helt retvist billede af medarbejderens virkelighed. Denne form for “kontrol” er en arbejdsglædedræber af de store. Kig på dig selv, hvis du bliver kontrolleret i dine opgaver, hvordan har du det så?

Arbejdsglæden vil ikke trives, hvis du som medarbejder hele tiden føler et pres for at opnå målet, realistisk eller ej, og ja, der er forskel på mennesker. Der vil være nogen, som det motiverer, men for hovedparten af medarbejdere forsvinder den naturlige glæde for arbejdet, netop fordi fokus ikke ligger på selve udførelsen af arbejdet.

Mål på udførelsen i stedet

Det er der, du skal hen: at skabe mål som medarbejderen kan leve op til her og nu. Det skal være mål, hvor medarbejderen lige med det samme kan afgøre, om det her er en succes eller ej. Det er ikke nogen nem opgave at se på det, I laver, i et andet perspektiv og begynde at tænke i målsætninger på en ny måde. Men en af måderne er at kigge på den snak, I har haft omkring visionen. Der kan der sagtens ligge nogle guldkorn gemt.

Det er her, du skal tænke kreativt og i økologiske mål. Selve udførelsen af arbejdet er der, du skal opsætte mål. Her er et par eksempler, som forhåbentlig vil inspirere dig til at komme på noget, som vil passe ind hos jer.

Call center

Det kan være “Den perfekte samtale” i et call center, hvor du som medarbejder bliver målt på 5 ting i selve samtalen med kunden.

  • En god velkomst
  • God forståelse for kundens årsag for henvendelsen
  • Løsning af kundens problem
  • FORSØG at sælge til kunden
  • Afslutningen bliver god

 

Hvis disse 5 mål blev medarbejderens nye faste mål, ville det være dér, fokus lå. Målet er at blive bedre til de forskellige faser. Faser som er direkte forbundet med det daglige arbejde, som ikke er afhængig af omstændigheder. Selvfølgelig vil der være sure kunder, men det løser I sikkert også. I vil kunne specialisere træningen til afsnit, hvor medarbejderen ikke føler sig god nok, og det skal medarbejderen nok blive opmærksom på.

Et godt salg kunne også være at gøre det billigere for kunden, det bliver kunden kun mere loyal af, fordi kunden kan mærke, at I vil gøre det bedre for kunden.

Håndværkeren

Håndværkeren, som bliver målt på kvalitet og god kundetilfredshed. Få f.eks. fokus på, at medarbejderen skal gøre som derhjemme, hvis medarbejderen skulle bygge om derhjemme, den samme kvalitet og fornuft skal bruges på jobbet.

  • Skab kvalitet, som du ville gøre derhjemme
  • Når du er tilfreds, så er kunden tilfreds

Her kan mester lave opfølgning på flere ting, f.eks. tager noget for lang tid, så I ikke tjener penge, så se, hvad I kan gøre anderledes.

Sidemandsoplæring, kursus eller en anden måde at arbejde på?

Er kvaliteten tilfredsstillende, er kunden tilfreds? Hvis kunden er meget tilfreds, så lover jeg dig, at kunden vil anbefale din virksomhed til andre. Kundens familie og venner ser jo også jeres arbejde.

Skolelæreren

Som skolelærer kan du måles på, om undervisningen er inspirerende og f.eks. et givende forældresamarbejde. (Jeg ved, det kan lyde forenklet, men det er her, du kommer ind i billedet. Du ved, hvad det er for muligheder, I har, så motivationen bliver højest mulig hos netop jer.)

Målene kunne være:

  • Inspirende undervisning
  • Stærk til forældresamarbejde

Hvis du som lærer kan inspirere eleverne, så de får mest muligt ud af din undervisning, er chancen langt større for, at eleven vil bestå de eksamener, som skolen bliver målt på. Her er der mere eller mindre frie tøjler til medarbejderen. Følelsen af frie tøjler støtter op om arbejdsglæden, og dermed vil det være endnu nemmere at smitte eleverne med den gode energi.

Samtidig vil elever, som ikke kan finde ud af elementer i undervisningen, blive udfordret af læreren, som kan se nogle andre perspektiver og gøre noget, som er anderledes, fordi undervisningen skal være inspirende for alle. Det er målet, og dermed er der plads til kreativitet fra lærerens side.

Ved det stærke forældresamarbejde vil lærerne få mulighed for at fokusere på undervisningen og samtidig kunne aktivere forældrene, hvis eleven skal motiveres yderligere. Hvis der kan opbygges et stærkt samarbejde med forældrene, er chancen for succes endnu bedre, og chancen for, at forældrene også i fremtiden vil anbefale andre at bruge jeres skole, endnu større.

Mål generelt

Sæt mål op som bryder vanerne og motiverer medarbejderne. Hav tillid til det, de laver, så får du resultater, som er langt bedre og mere kreative på den positive skala.

Lad målet understøtte både arbejdsglæden for medarbejderen, kundens oplevelse og arbejdspladsens fremtid. Det er sådanne mål, I alle vil drage glæde af, og det er økologi.

Få mere inspiration og hele opskriften til at skabe arbejdsglæde i min bog

Jeg afholder lederuddannelse, hvis du vil blive god til at skabe arbejdsglæde bevidst, og tage det ansvar, på en tryg måde.

Har du mere brug for personlig ledersparring, eller et godt råd til hvordan du skaber arbejdsglæde, så kontakt mig endelig.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.